ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : Welcome to Royal Thai Police Operations Center หน่วยต่างๆสามารถส่งข้อมูลมาประชาสัมพันธ์บนเว็บ ศปก.ตร. ได้ที่ [email protected]